Skip to content

شرکت توسعه الکترونیک سفیر

شرکت توسعه الکترونیک سفیر
کارفرما: شرکت توسعه الکترونیک سفیر
آدرس پروژه: جاده چالوس
تاریخ پروژه: 1400
محصولات/خدمات: تابلو برق-سینی کابل-جانکشن باکس

توضیحات پروژه

شرکت توسعه الکترونیک سفیر در صنعت سیستم های حفاظت الکترونیک هوشمند و همچنین در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات ،سیستمهای ایمنی و امنیتی و حفاظت الکترونیک، هوشمند سازی اماکن و ابنیه در راستای سیستم های حفاظتی،نظارتی و مراقبتی به ثبت رسیده است.این شرکت در چهار بخش اصلی با عناوین بازرگانی فروش، فنی و مهندسی، نظارت بر اجرا، خدمات پشتیبانی پروژه تقسیم شده است.

شرکت توسعه الکترونیک سفیر در پروژه تونل جاده چالوس در سال 1400، خرید سینی کابل و تابلو برق و جانکشن باکس خود را از پارس فرابخش انرژی انجام داد

تصاویر پروژه

تماس با ما

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان پارس فرابخش انرژی می توانید از راه های زیر اقدام فرمایید

۰۲۱۲۶۵۴۴۸۶۹

۰۹۹۲۸۶۰۵۹۱۶